Rusça Eğitim Müfredatı

Ders No.İşlenecek Gramer KonularAyrılan
vakit
Ders TürüDersin Amaçları ve İçeriğiKontrol
Yöntemleri
Ödev

Ders 1
-Rus alfabesine giriÅŸ.
-Rusçada vurgu. Bazı tonlama türleri.
-Bazı işaret ve şahıs zamirlerinin kullanımı.
-Rus dilinde Kim? Ne?
Nerede? soru kelimeleri.
- İsimlerde canlı/cansız ayrımı.
-5saat-Yeni konu
anlatımı.
-Okuma Becerisinin Geliştirilmesi: Bazı harflerin matbaa şekillerinin öğrenilmesi, heceler ve kelimelerin okunması.
-Yazma Becerisinin Geliştirilmesi: Bazı harflerin elyazısı şekillerinin öğrenilmesi, hece ve kelimelerin yazılması.
-Konuşma ve Duyma Becerilerinin Geliştirilmesi: Vurgu ve tonlama konusunda başlangıç bilginin verilmesi. Küçük dialoglar kurma yoluyla bazı tonlama türlerinin doğru kullanılmasının sağlanması.
-BaÅŸlangıç kelime hazinesinin oluÅŸturulması: yaklaşık 20  kelimenin öğrenilmesi.
-Mini yazılı.
-Soru-cevap.
-Verilen güzel yazı örneklerinin yapılması.
-«Rusça Doğru yazıyoruz»
kitabından s.4-7'd bulunan alıştırma-ların  deftere yapılması.
Ders Malzemesi
  1. -Ders kitabı: Ğ'.Ğ•.Антонова, Ğœ.Ğœ.Нахабина, Ğœ.Ğ'.Сафронова, А.А.Толстых, «Дорога в Россию», Сенкт-Петербург, изд-во «Златоус», 2003.
  2. -Yazı ve ödev kitabı: Ğ“.Ğ'.Беляева, Ğœ.Ğœ.Нахабина, «Я пишу по-русски», Москва изд-во Совет МОЦ МГ, 2005.
Yardımcı kitaplar:
  1. И.С.Милованова «Фонетические игры и упражнения»,Москва, изд-во «Флинта», «Наука», 2003.
  2. К. Мурзаев «Добро пожаловать в мир русского языка»,Стамбул 2007.
  3. Ğ›.Ğ'.Московкин, Ğ›.Ğ'.Сильвина «Русский язык», Санкт-Петербург, изд-во "«СМИО Пресс»,2002.

 

Ders No.İşlenecek Gramer KonularAyrılan
vakit
Ders TürüDersin Amaçları ve İçeriğiKontrol
Yöntemleri
Ödev
Ders 2-Rus alfabesinin devamı.
-Vurgulu ve vurgusuz hecelerde "a" ve "o" seslerinin okunuÅŸu.
-Tonlama türleri. Tonlama türlerinin karşılaştırılması.
-Ä°simlerde cins.
-6 saat-Tekrar.
-Yeni gramer konusu
anlatımı.
-Gramer konusunu pekiÅŸtirme.
-Okuma Becerisinin Geliştirilmesi: Bazı harflerin matbaa şekillerinin öğrenilmesi, heceler ve kelimelerin okunması.
-Yazma Becerisinin Geliştirilmesi: Bazı harflerin elyazısı şekillerinin öğrenilmesi, hece ve kelimelerin yazılması.
-Konuşma ve Duyma Becerilerinin Geliştirilmesi: Küçük dialoglar kurma yoluyla tonlama türlerinin karşılaştırılması. Bazı konuşma kalıplarının (izin isteme, teşekkür) öğrenilmesi.
-Kelime hazinesinin genişletilmesi: 15 yeni kelimenin öğrenilmesi.
-Mini yazılı.
-Soru-cevap.
-Verilen güzel yazı örneklerinin yapılması.
-«Rusça Doğru yazıyoruz»
kitabından s.8-10'da bulunan alıştırma-ların  deftere yapılması.
Ders Kaynakları- Bir önceki dersin planında gösterilenler.

 

Ders No.İşlenecek Gramer KonularAyrılan
vakit
Ders TürüDersin Amaçları ve İçeriğiKontrol
Yöntemleri
Ödev
Ders 3-Rus alfabesinin devamı (son ders).
-"a" bağlaçlı birleşik cümleler.
-Birleşik cümlelerde tonlama.
-Şahıs zamirleri.
-İyelik zamirlerinin tekil sayıda kullanımı.
-6 saat-Tekrar.
-Yeni gramer konusu
anlatımı.
-Gramer konusunu pekiÅŸtirme.
-Okuma Becerisinin Geliştirilmesi: Bazı harflerin matbaa şekillerinin öğrenilmesi, heceler ve kelimelerin okunması.
-Yazma Becerisinin Geliştirilmesi: Bazı harflerin elyazısı şekillerinin öğrenilmesi, hece ve kelimelerin yazılması.
-Konuşma ve Duyma Becerilerinin Geliştirilmesi:. Küçük dialoglar kurma yoluyla tonlama türlerinin doğru kullanılmasının sağlanması. Bazı konuşma kalıplarının (selamlaşma, vedalaşma, hal hatır sorma) öğrenilmesi.
-Kelime hazinesinin genişletilmesi: 50 yeni kelimenin öğrenilmesi.
-Mini yazılı.
-Soru-cevap.
-Verilen güzel yazı örneklerinin yapılması.
-Alfabenini ezberlenmesi.
-«Rusça Doğru yazıyoruz»
kitabından s.11-14'da bulunan alıştırmaların  deftere yapılması.
Ders KaynaklarıDers 1 planında gösterilmiştir.

 

Ders No.İşlenecek Gramer KonularAyrılan
vakit
Ders TürüDersin Amaçları ve İçeriğiKontrol
Yöntemleri
Ödev
Ders 4-Daima yumuşak olan ünsüzler: «ч» «щ».
-Vurgusuz hecelerde "е" ve "э" seslerinin okunuşu.
-«чт» ve «чн»harflerinin okunuşu.
-Ä°simlerde cins (genelleme).
-Olumsuzluğu belirten yapılar.
-Emir kipinin hitap ve rica için kullanımı.
-Где? soru kelimeli cümleler.
-7saat-Tekrar.
-Yeni gramer konusu
anlatımı.
-Gramer konusunu pekiÅŸtirme.
-Okuma Becerisinin Geliştirilmesi: Cümle, dialog ve küçük metinlerin okunması.
-Yazma Becerisinin Geliştirilmesi: Kelimelerin, cümlelerin ve dialogların yazılması.
-Konuşma ve Duyma Becerilerinin Geliştirilmesi: Küçük dialoglar kurma yoluyla tonlama alıştırmalarının yapılması. Bazı konuşma kalıplarının (inkar, itiraz, özür dileme, yer sorma) öğrenilmesi .
-Kelime hazinesinin genişletilmesi: 80 yeni kelimenin öğrenilmesi.
-Mini yazılı.
-Soru-cevap.
-Verilen güzel yazı örneklerinin yapılması.
-«Rusça Doğru yazıyoruz»
kitabından s.15-17'da bulunan alıştırma-ların  deftere yapılması.
Ders KaynaklarıDers 1 planında gösterilmiştir.

 

Ders No.İşlenecek Gramer KonularAyrılan
vakit
Ders TürüDersin Amaçları ve İçeriğiKontrol
Yöntemleri
Ödev
Ders 5-«ц» harfinin özelliği ve okunuşu.
-4. tonlama türü.
-İsimlerin ve şahıs zamir-lerin çoğul halleri.
-"Kimin?" sorusunun isimlerle uyumlu olarak kullanımı:Чей? Чья? Чьё? Чьи?
-1. tür çekim fiillerin çekimi.
-8 saat-Tekrar.
-Yeni gramer konusu
anlatımı.
-Gramer konusunu pekiÅŸtirme.
-Okuma Becerisinin Geliştirilmesi: Kelimelerin, cümlelerin ve kısa metinlerin okunması.
-Yazma Becerisinin Geliştirilmesi: Kelimelerin ve cümlelerin yazılması.
-KonuÅŸma ve Duyma Becerilerinin GeliÅŸtirilmesi:. Küçük dialoglar kurma. Bazı konuÅŸma kalıplarının (tanışma, meslek sorma, yer  sorma) öğrenilmesi.
-Kelime hazinesinin genişletilmesi: 47 yeni kelimenin öğrenilmesi.
-Mini yazılı.
-Soru-cevap.
-Verilen güzel yazı örneklerinin yapılması.
-«Rusça Doğru yazıyoruz»
kitabından s.18-22'de bulunan alıştırma-ların  deftere yapılması.
Ders KaynaklarıDers 1 planında gösterilmiştir.

 

Ders No.İşlenecek Gramer KonularAyrılan
vakit
Ders TürüDersin Amaçları ve İçeriğiKontrol
Yöntemleri
Ödev
Ders 6- Rusça sesbilgisi: Alfabe, okuma kuralları, vurgu, tonlama (tekrar ve genelleme)
- Öğrenilen gramer konularının tekrarı.
-8 saat-Tekrar
-Kontrol
-Okuma Becerisinin Geliştirilmesi: cümle ve küçük metinlerin okunması.
-Yazma Becerisinin Geliştirilmesi: hece, kelime ve cümlelerin yazılması.
-Konuşma ve Duyma Becerilerinin Geliştirilmesi: öğrenilen konuşma kalıplarının küçük dialoglarda kullanılması.
-Kelime hazinesinin genişletilmesi: 25 yeni kelimenin öğrenilmesi.
-Alfabenin ezbere söylenmesi
-Fonetik yazılı
-Soru-cevap.
-Test
-«Rusça Doğru yazıyoruz»
kitabından s.23-26'da bulunan alıştırmaların  deftere yapılması.
Ders KaynaklarıDers 1 planında gösterilmiştir.